Публикации

Kursko-Korzenna Ikona Matki Bożej

Augustin Sokolovski

Dziewiąty piątek po Wielkanocy, w tym roku przypada na 16 czerwca, Kościół obchodzi święto na cześć Kurskiej ikony Matki Bożej. Z tą ikoną wiąże się wiele wydarzeń w historii Kościoła rosyjskiego na przestrzeni wieków. Ta ikona jest jednym z najbardziej czczonych obrazów Matki Bożej w naszych czasach ostatecznych.

Dzięki swojemu wizerunkowi Najświętsza Bogurodzica wstawiała się od czasów starożytnych za tymi, którzy prosili Ją o pomoc. Według legendy ikona została znaleziona pod koniec XIII wieku. W trakcie dramatycznych wydarzeń ubiegłego wieku ikona podzieliła los naszej podzielonej Ojczyzny. W rezultacie, po wojnie domowej, znalazła się w Nowym Jorku i stała się główną świątynią Rosyjskiego Kościoła za Granicą. Wystarczy zauważyć, że pod patronatem tego obrazu została poświęcona Katedra Rosyjskiej Cerkwi za Granicą.

Codzienna adoracja tej czy innej Ikony Matki Bożej, a nawet kilku obrazów jednocześnie, jest wyjątkową cechą prawosławnego kalendarza liturgicznego. Dzięki niemu pobożność ludowa jest tym pobudzana i wzmacniana, a teologia nabiera nowego bodźca do zrozumienia, w jaki sposób praktyka i dogmat kultu ikon w historii Kościoła ukazały światu obraz Tej, której wstawiennictwo przed Synem i Bogiem jest niezmiernie wielkie.

Ważne jest, aby powiedzieć, że w czasach tragicznej konfrontacji domowej po rewolucji 1917 r. w Rosji ikona, a raczej Ta na niej przedstawiona, dużo pieldrzymowała z białymi armiami. Ta tradycja ikony pielgrzyma przetrwała do dziś. Dla nas, prawosławnych XXI wieku, żyjących w świecie uproszczonej komunikacji i być może przyzwyczajonych do przenoszenia świątyń, ważne jest, aby poczuć jej wyjątkowość. Łaska jest komunikacją, a prawdziwa komunikacja ludzi między sobą a Bogiem jest łaską. "Prawdziwy luksus to luksus relacji międzyludzkich" - tak o tym pisał Saint-Exupéry w świeckiej perspektywie.

Dlatego niezwykle ważne i naprawdę cenne jest to, że duchowieństwo Kościoła prawosławnego pielgrzymuje wraz z ikoną do różnych krajów po dzień dzisiejszy. W tej, jednoczesnym zbliżeniu w trakcie pielgrzymki ludzi do ikony i samej ikony do ludzi, objawia się jej niesamowita właściwość, szczególna łaska tej ikony Matki Bożej, aby zjednoczyć.

W ten sposób ujawnia się szczególny związek Matki Bożej z Kościołem. "Wierzę w jeden Kościół" - czytamy w Credo. Dlatego prawdziwe prawosławie Kościoła jest w widocznej jedności wszystkich, którzy do niego należą.