Публикации

Zmartwychwstanie Pańskie

Augustin Sokolovski

Chrystus Zmartwychwstał!

Gdyby życie Pana Jezusa zakończyło się na krzyżu, byłoby to największe zwycięstwo sił zła w historii. Zniesławiony, ukrzyżowany i zabity Mesjasz byłby największą porażką Boga i Jego przymierza z ludem.

Dlatego Bóg i Ojciec przygotowali własną, i, co bardzo ważne, nieoczekiwaną, paradoksalną, niepodważalną, czyli dosłownie, w języku greckiego oryginału ortodoksyjnych terminów teologicznych, "anarchiczną" i jednocześnie suwerenną odpowiedź. Imię tej odpowiedzi to Zmartwychwstanie Chrystusa!

Zmartwychwstanie nie jest powrotem, a zatem przez powstanie z martwych cielesność Pana Jezusa uzyskała wszystkie te doskonałości, jakie posiada boska natura. Pan Jezus mógł przenikać przez zamknięte drzwi, pojawiać się suwerennie, gdzie i kiedy sam tego pragnął.

Powtarzające się nieoczekiwanie objawienia Zmartwychwstałego Pana Jezusa była momentem zetknięcia się Paschalnej obecności Nauczyciela z początkiem wtórnego, ostatecznego i nieodwołalnego przyjścia Pana.

Wiara w zmartwychwstanie Pana Jezusa nadaje chrześcijaństwu zbawczą niekompletność, czyni Go skierowanym w przyszłość. Albowiem z wiarą w zmartwychwstanie Pana Jezusa Chrystusa ściśle wiąże się oczekiwanie powszechnego zmartwychwstania zmarłych na końcu historii. ‘Wierzę w zmartwychwstanie ciała’ – mówi Credo Apostolskie.

Tak więc to, co Bóg dokonał w zmartwychwstaniu Chrystusa Mesjasza, dąży do tego, aby stać się dziedzictwem każdego, aby wypełnić życiem kości śpiące w ziemi (Jez 37,3), stać się własnością wszystkich.

Mówiąc językiem Biblii i teologii Wielkanoc, dzięki darowi wiary w Chrystusa Jezusa, uzyskuje przyszłość i wymiar eschatologiczny. „Oto przyjdę wkrótce, a zapłata moja jest ze mną, by oddać każdemu według jego uczynku. Ja jestem alfa i omega, pierwszy i ostatni, początek i koniec. A Duch i oblubienica mówią: Przyjdź! A ten, kto słyszy, niech powie: Przyjdź! A ten, kto pragnie, niech przychodzi, a kto chce, niech darmo weźmie wodę żywota.

Co do mnie, to świadczę każdemu, który słucha słów proroctwa tej księgi: Jeżeli ktoś dołoży coś do nich, dołoży mu Bóg plag opisanych w tej księdze; A jeżeli ktoś ujmie coś ze słów tej księgi proroctwa, ujmie Bóg z działu jego z drzewa żywota i ze świętego miasta, opisanych w tej księdze.

Mówi ten, który świadczy o tym: Tak, przyjdę wkrótce. Amen, przyjdź! Panie Jezu!” – mówi Apokalipsa 22;12,17-20).

Kościół jako Stowarzyszenie wierzących i Oblubienica Chrystusa, wraz ze świętymi Boga żywego, już tu i teraz czeka na powrót z nieba Pana Jezusa. To oczekiwanie powinno się wkrótce spełnić.

Chrystus Zmartwychwstał!