Публикации

WNIEBOWSTĄPIENIE

Augustin Sokolovski

Wiara w cielesne Wniebowstąpienie Pana Jezusa jest jedną z najważniejszych dogmatycznych prawd chrześcijaństwa. Opiera się na bezpośrednich dowodach tekstów Nowego Testamentu. Dogmat o Wniebowstąpieniu jest niewątpliwą podstawą chrześcijańskiej doktryny.

Credo Nicejsko-Konstantynopolitańskie, które jest powszechnie głoszone w Kościele i uznawane przez wszystkie wyznania chrześcijańskie, mówi, że Pan Jezus "zmartwychwstał trzeciego dnia, zgodnie z pismami, wstąpił do nieba i siedzi po prawicy Ojca". Credo Świętych Apostołów, które jest częściej używane w zachodnim chrześcijaństwie, mówi to samo.

Przed przekształceniem świętych darów, chleba i wina, w ciało i Krew Chrystusa w modlitwie Eucharystycznej Jana Chryzostoma kapłan "wspomina zbawcze przykazanie i wszystko, co się dla nas stało, krzyż, grób, zmartwychwstanie trzeciego dnia, wstąpienie do nieba, siedzenie po prawicy Boga Ojca, drugie i chwalebne ponowne przyjście". Liturgia św. Bazylego Wielkiego "wspomina Jego zbawczą mękę, życiodajny krzyż, trzydniowe pogrzebanie, zmartwychwstanie, wstąpienie do nieba, siedzenie po prawej stronie Boga Ojca".

Oczywiście dogmat Wniebowstąpienia jest nie mniej ważny niż prawdy o wcieleniu, zmartwychwstaniu i powtórnym przyjściu Pana Jezusa. Ważne jest, aby o nim pamiętać i wyznawać go sercem i ustami. Według słów Apostoła Pawła "sercem wierzą w sprawiedliwość, a ustami wyznają ku zbawieniu" (Rzym.10,10).

Wniebowstąpienie było wydarzeniem historycznym. Mówi się o nim w Piśmie Świętym. Opisowa relacja o Wniebowstąpieniu znajduje się w trzeciej Ewangelii i w Księdze Dziejów Apostolskich. Autorem obu tekstów Nowego Testamentu tradycja Kościoła i nauka biblijna uważają ewangelistę św. Łukasza. Oba świadectwa uzupełniają się, ujawniając niepowtarzalną tajemniczą istotę tego wielkiego zbawczego wydarzenia.

Biblijna nauka Nowego Testamentu i wiara Kościoła są prawdą dogmatyczną, że cecha ludzkości w Chrystusie przez Wniebowstąpienie trwa całkowicie i w całej pełni. Oznacza to, że dzięki Wniebowstąpieniu Pana Jezusa, u Boga ... bije ludzkie serce.