Публикации

NIEDZELA O TOMASZU

Augustin Sokolovski

Ósmego dnia po Wielkanocy Kościół świętuje wydarzenie uwierzenia Apostoła Tomasza w Pana Jezusa. Według Ewangelii Apostoła Jana Pan Jezus ukazał się uczniom, wśród których był Tomasz. Wcześniej Tomasz nie wierzył w to, co Apostołowie powiedzieli o Zmartwychwstaniu Chrystusa, dlatego przebywał w niewiedzy oczekiwania.

Pan Jezus przekazał Apostołom znak pokoju. Następnie zwrócił się do Tomasza ze słowami: "„Włóż rękę w rany Me, oglądaj ręce Moje i włóż rękę w bok Mój, a nie bądź niewiernym, ale wierzącym“(Jn 20,27). W odpowiedzi Tomasz wyznał: "Ty jesteś Panem moim i Bogiem moim!».

To pierwsze apostolskie Wyznanie Wiary jest niezwykle ważne. Sam moment jego powstania wskazuje na zasadniczy fundament chrześcijaństwa. Wiara jest darem absolutnym i niepodporządkowanym nikomu innemu jak tylko Bogu. Rodzi się ona w sercu człowieka poprzez kontakt z Ciałem Chrystusa.

W V–VI wieku Kościołem na Wschodzie wstrząsały spory chrystologiczne. Aż wreszcie, dokładnie tysiąc lat przed podziałem zachodniego chrześcijaństwa na katolicyzm i protestantyzm, Kościół Wschodni podzielił się na dwie równe i przeciwstawne sobie części z ośrodkami w Aleksandrii i Konstantynopolu. Ten ostatni zachował dla siebie nazwę "prawosławny", a Aleksandryjski zaczął nazywać się "koptyjskim". Liturgia eucharystyczna między nimi nigdy nie została przywrócona. Spory dotyczyły człowieczeństwa Jezusa Chrystusa, a w rzeczywistości bezpośrednio dotyczyły samej istoty Jego Zmartwychwstania.

Wtedy biskup i teolog Julian z Halikarnasu (+518) zaproponował rozwiązanie, które wielu wydawało się kompromisowym. Według Juliana Pan Jezus był prawdziwym Bogiem i jednocześnie autentycznym człowiekiem. Jednak po Wniebowstąpieniu człowieczeństwo Pana Chrystusa zostało zniesione będąc całkowicie przeniknięta przez boskość.

W konfrontacji z Julianem zwaśnione połowy wschodniego chrześcijaństwa zdołały jakby na chwilę zjednoczyć się w tym momencie teologii. Te obie połówki bronili prawdy, że pełnia człowieczeństwa Chrystusa trwa nadal również po Wniebowstąpieniu. Oznacza to, że dzięki Wniebowstąpieniu Pana Jezusa, u Boga ... bije ludzkie serce.