Публикации

POŁOWA OKRESU PIĘĆDZIESIĄTNICY

Augustin Sokolovski

Dzisiaj jest święto połowa okresu Pięćdziesiątnicy. Sam ten dzień oznacza przejście dokładnie polowy tego czasu, który oddziela Paschę od zstąpienia Ducha Świętego na Apostołów.

Ważne jest rozróżnienie między czasem liturgicznym i teologicznym Kościoła. Albowiem, w sensie liturgicznym świętowanie Wielkanocy trwa czterdzieści dni i kończy się w środę przed Wniebowstąpieniem. W sensie teologicznym, który ma znaczenie jednocześnie biblijne i dogmatyczne, Wielkanoc trwa do Pięćdziesiątnicy. Zstąpienie Ducha Świętego na Apostołów w pięćdziesiątym dniu po Zmartwychwstaniu jest prawdziwym punktem kulminacyjnym Paschy. To paradoksalne, że z w świetle tej logiki teologicznej świąteczne szaty liturgiczne nie powinny być zielone, ale białe lub czerwone!

Podobnie jak to dotyczy najważniejszych, dwunastu świąt ku czci Pana Jezusa, święto Przepołowienia, na obraz błogosławionej wieczności Miasta Bożego, obchodzone jest przez Kościół przez osiem dni.

Ważne jest, aby zrozumieć, że oba wydarzenia - Dzień Paschy i Pięćdziesiątnica -stanowią prawdziwe objawienie Paschalnej Tajemnicy Zmartwychwstania Jezusa Chrystusa.

Aby zrozumieć istotę świętowania Zesłania Ducha Świętego, ważne jest, aby odnieść się do tajemnicy dogmatu Paschalnego.

Zmartwychwstały Pan Jezus ukazał się apostołom przez wymaganą liczbę dni. Zmartwychwstały Pan Jezus mówił uczniom o tajemnicach Królestwa Bożego.

W świetle tych objawień Zbawiciela Apostołowie napisali teksty Nowego Testamentu, które weszły do kanonu świętych ksiąg Pisma Świętego pod nazwą Ewangelii i Dziejów Apostolskich. Te teksty Nowego Testamentu są przykładem i wzorem, normalizującą normą całej opowieści i nauki Kościoła po wsze czasy. Są one wielkanocnym odczytaniem wszystkiego, "co czynił i czego nauczał Pan Jezus od początku" (dz 1,1).

Na Przepołowienie Pięćdziesiątnicy podczas nabożeństwa czytany jest fragment Ewangelii św. Jana, w którym Pan Jezus w obliczu oskarżających Go w Świątyni Jerozolimskiej ogłasza swój mesjanizm. "Ale w połowie święta Jezus wszedł do świątyni i nauczał" - brzmią początkowe słowa (Jn 7;14-30).

Ta lektura pozwala nam zbliżyć się do zrozumienia, w jaki sposób wspólnota apostolska, w świetle Zmartwychwstania, przypominała to, co powiedział Pan Jezus. Pascha Zmartwychwstania dała nowe objaśnienie i pozwala zrozumieć to, co On powiedział wcześniej w swoim życiu ziemskim.

W dniu Przepołowienia Kościół jako Stowarzyszenie wierzących, jest "wtajemniczony w tajemnicę" połączenia perspektywy paschalnej z wydarzeniami z ziemskiego życia Pana Jezusa.

Wreszcie Przepołowienie przypomina o tym, że każdy dzień przybliża Kościół i Wszechświat do eschatologicznego spotkania z Panem. Drugie Przyjście Pana Jezusa to wiara Kościoła i część dogmatu paschalnego. Przepołowienie to połowa drogi, która została już pokonana.