Публикации

SEKULARYZACJA

Augustin Sokolovski

Sekularyzacja to między innymi wykorzystywanie dawnych świętych pojęć, gestów lub budowli dla własnych egoistycznych celów do manipulacji i zniewolenia przy użyciu do tego religijności, np. poprzez stworzenie nowej pseudo-religii.

Przykładem tego może posłużyć to co robili bolszewicy w Rosji. W Moskwie na centralnym placu wybudowali Mauzoleum. Co ciekawe, architekt tego miejsca kultu religii bolszewizmu, swego rodzaju "świątyni Vila" (por. Dan 14,3), był Aleksiej Szczusiew (1873-1949), który też m.in. był twórcą cerkwi na Kulikowym Polu i monasteru Świętych Marty i Marii w Moskwie.

W 1926 r. cerkiew pod wezwaniem świętego Sarafima z Sarowa była przekształcona w krematorium. Do 1947 roku było to pierwsze i jedyne krematorium w ogromnym ZSRR!

Nie możemy zapominać, wystarczy przeczytać "Wykop’ lub "Chevengur" Andrieja Płatonowa, że bolszewicy wierzyli w sztuczne "zmartwychwstanie umarłych", a samego Chrystusa uważali za "proletariackiego", "własnego".

Podobnie, zgodnie z Apokalipsą, na próżno będzie próbować to zrobić Antychryst. Liczba 666 to złoto króla Salomona (Par 2;9-13). Według Pisma Świętego tyle talentów (jednostek miary wagi) zbierano corocznie dla tego chwalebnego króla Izraela ze wszystkich podległych mu ziem (Par 2;9-13).

Sześć to ilość dni Stworzenia, które jest błogosławione (Rdz 1,31). To trzykrotne powtórzenie tego symbolu Boskiej Trójcy, staje się zuchwałym i fałszywym stwierdzeniem, że samo w sobie stworzenie jest boskie. Jest to kłamliwe 'wyznanie wiary' Antychrysta.

Antychryst będzie próbował przez stworzenie, to znaczy, z pomocą i na podstawie stworzonego świata, obalić Boga (Obj 16,16). Jest to jego zasadnicza różnica w stosunku do szatana, który nie opiera się na stworzeniu, ale jest w stanie siać zniszczenie (Por 8,44).