Публикации

Święty Аpostoł Andrzej

Augustin Sokolovski

13 grudnia Kościół czci pamięć św. Apostoła Andrzeja. W tradycji Kościoła święty Apostoł Andrzej nazywany jest Pierwszym Powołanym. Według Ewangelii był to pierwszy z Dwunastu Apostołów, których Chrystus wezwał do głoszenia prawdy Ewangelii.

W Ewangelii św. Jana Apostoł Andrzej wzywa do pójścia za Chrystusem swego brata, Szymona Piotra, słowami: 'Chodźmy, znaleźliśmy Mesjasza'.

Wiara w mesjanizm Pana Jezusa jest najważniejszym elementem wyznania chrześcijańskiej wiary. To ona jest głoszona na samym początku naszego Wyznania słowami: Wierzę w jednego Pana Jezusa Chrystusa…'. Dosłownie: „Wierzę w Jedynego Pana Jezusa, Mesjasza”.

W dzisiejszych czasach świadomość konieczności wyznawania mesjanizmu Jezusa Chrystusa została w dużej mierze utracona przez lud kościelny. I w tym jest znaczny stopień winy nas samych, pasterzy.

Słowa Wyznania wiary - w jednego Pana Jezusa Chrystusa, Syna Bożego jednorodzonego, należy wymawiać uważnie i osobno. Połączone wypowiedzenie słów 'Jezusa Chrystusa' jest bezpośrednim świadectwem nieuwagi wobec mesjanizmu Pana.

Pan Jezus jest jedynym prawdziwie żyjącym. W Nim spełniają się wszystkie oczekiwania. To On jest wyzwoleniem ze wszelkich kłopotów i zakłopotania. Pan Jezus to Mesjasz i Bóg, który wkroczył w historię. Jest świadkiem, i jednocześnie świadectwem, że człowiek ma tylko jedną prawdziwą przyszłość, której imię jest Bóg.

Bóg Jest 'Przyszłością Człowieka'. Ta definicja jest istotą Nowego Testamentu i mesjańskiego wyznania wiary chrześcijan.